Guardian Anti Static tar effektivt bort och förhindrar statisk elektricitet på textilier. Den kan användas på alla typer av textil där statisk elektricitet uppstår. Av miljö- och säker­hetsskäl så är Guardian Anti Static framställd med kolsyra som drivmedel.

500 ml