Guardian Brandimpregnering är effektivt brandhämmande och kan användas på alla absorberande material – både naturliga och syntetiska. Den kan därför användas på bl.a. textil, papper, kartong och växter. Av miljö- och säkerhetsskäl så är Guardian Brannimpregnering framställd med kolsyra som drivmedel.

500 ml