Guardian Laminatrengöring används för rengöring och uppfräschning av laminatytor (vinyl, plast och formica), där den rengör ytan och lägger en skyddsfilm. Av miljö- och säkerhetsskäl så är Guardian Laminatrengöring framställd med kolsyra som drivmedel.

500 ml