Guardian Stålrengöring rengör och skyddar rostfritt stål och andra blanka metallytor från oxidering och korrosion. Tar enkelt och effektivt bort fläckar, fingeravtryck och fett. Av miljö- och säkerhetsskäl så är Guardian Stålrengöring framställd med kolsyra som drivmedel.

500 ml