Guardian Textil Impregnering skyddar enkelt och effektivt möbler med tygklädsel och andra textiler. Produkten ändrar inte tygets naturliga egenskaper, utseende eller andningsförmåga, utan ger det ett osynligt skydd. Av miljö-och säkerhetsskäl så är Guardian Textil Impregner¬ing framställd med kolsyra som drivmedel.

500 ml